ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna

Postgraduate Studies in Culinary Culture

Kierownik studiów: prof. dr hab. Jacek Kurczewski

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczek i słuchaczy z kulturowym i społecznym kontekstem wytwarzania, dystrybucji, przetwarzania i konsumpcji żywności. Słuchacze zostaną wprowadzeni w całościowe ujęcia zagadnienia, obejmujące aspekty socjologiczne antropologiczne, historyczne oraz ekonomiczne i polityczne.

Oferta studiów adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych (socjologia, antropologia. kulturoznawstwo, historia), jak również do profesjonalistów związanych z gastronomią, mediami i lokalną działalnością społeczną. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów mogą zostać wykorzystane przez dziennikarzy piszących o jedzeniu i prowadzących programy kulinarne, przez profesjonalnych bloggerów, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami zdrowego żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego, profesjonalistów związanych z marketingiem produktów i usług gastronomicznych a także związanych z turystyką. Studia organizowane są we współpracy z Muzeum Wilanowskim "Muzeum smaku"

Czas trwania:

Studia trwają dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych odpowiadających 60 punktom ECTS. Zajęcia będą odbywać się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela) wspomagane warsztatami terenowymi i zajęciami praktycznymi.


RekrutacjaSekretariat:

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna
ul. Nowy Świat 69 pok. 2
00-927 Warszawa,
tel. 22 55-20-134
kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl

Program studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych

Profil na Facebooku