ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej

Kierownik: dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej powstały na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 roku jako odpowiedź na zainteresowanie nurtem pedagogiki Rudolfa Steinera, znanym obecnie na całym świecie. Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej są atrakcyjną ofertą dla osób zainteresowanych problematyką w szczególności dla nauczycieli przedszkoli i szkół waldorfskich. Placówki waldorfskie cieszą się w Polsce szerokim uznaniem ze względu na unikalną metodykę pracy i zindywidualizowane podejście do dziecka. Celem studiów jest wypracowanie umiejętności i twórczego potencjału, który z powodzeniem można będzie wykorzystać zarówno w placówkach waldorfskich, jak i w innych (w tym państwowych i prywatnych).

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności dzięki czemu staje się kompetentnym dydaktykiem w zakresie pracy przedszkola/szkoły waldorfskiej lub innych placówek szeroko rozumianej edukacji niezależnej.

Program zajęć obejmuje 530 godzin dydaktycznych. Przedmioty wiodące kończą się zaliczeniem na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Czas trwania
Dwa lata (cztery semestry), w trybie zaocznym - zjazdy (raz w miesiącu) piątek - niedziela.


Informacje ogólne

Terminy zjazdów

RekrutacjaAbsolwenci o Podyplomowych Studiach Edukacji Niezależnej