ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki

Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki powstało w roku 1992 i jest najstarszym tego typu studium w Polsce. Od początku miało charakter interdyscyplinarny; dawało wiedzę z zakresu filozofii, etyki, logiki, socjologii, metodyki i religioznawstwa. Intencją jego założycieli (pracowników Instytutu Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu filozofii i etyki w szkołach, jak również opracowanie materiałów dydaktycznych, które stanowiłyby pomoc dla nauczycieli w prowadzeniu konkretnych lekcji i warsztatów. Duchową patronką studium była od początków Maria Ossowska, która w swoich pracach łączyła głęboką wiedzę teoretyczną oraz wskazówki służące jej stosowaniu. Taki też charakter mają wszystkie zajęcia: teoretyczny i praktyczny.

Studium spełnia wszystkie formalne wymagania nakładane przez ministerstwo na tego typu placówki. Absolwent uzyskuje dyplom uprawniający do nauczania etyki i filozofii w szkołach, a także szeroką humanistyczną wiedzę o podstawowych problemach moralnych, egzystencjalnych, filozoficznych, aksjologicznych, politycznych. Studium jest również forum dyskusji (w trakcie zajęć analizuje się teksy i problemy czyniąc je zarazem przedmiotem rozmowy), miejscem zdobywania umiejętności praktycznych oraz – jak mają nadzieję jego pracownicy – miejscem gdzie można nauczyć się tego, co w filozofii, etyce i życiu publicznym najważniejsze – myślenia. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z dwóch Instytutów (Filozofii i Stosowanych Nauk Społecznych) z dużą wiedzą, niemałym doświadczeniem i praktyką dydaktyczną. Naszymi absolwentami są zarówno nauczyciele, jak i osoby, o różnym wykształceniu i specjalnościach, które pragnęły nauczyć się filozofii i etyki oraz dyscyplin z nimi związanych. Kierownikiem Studium jest od samego początku prof. dr hab. Magdalena Środa.

RekrutacjaProgram studiów