ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Studia podyplomowe

GENDER STUDIES - Interdyscyplinarne studia nad kulturową i społeczną problematyką płci
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 2
tel. (22) 55-20-134
gender@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 2
tel. (22) 55-20-134
kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Organizowanie pracy z seniorami
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 55-20-176
isns-z@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej
Warszawa, ul. Nowy Świat 69, pokój 112
tel. (0-22) 55-20-175
seksuologia@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 55-20-176
edyta@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską
Warszawa, ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 55-20-176
isns-z@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki
Warszawa ul. Nowy Świat 69
tel. (0-22) 826-21-84, (0-22) 55-20-123, (0-22) 55-20-154
isns@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Rozwiązywanie konfliktów i partycypacja społeczna
Warszawa, ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 55-20-176
isns-z@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Problemów Rodziny - Wychowanie do życia w rodzinie, praca z rodziną
Warszawa ul. Nowy Świat 69
zawieszone

Studium Komunikacji Społecznej w Społeczeństwie Obywatelskim
Warszawa ul. Nowy Świat 69
zawieszone