ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dla kandydatów

Program studiów

stacjonarnych I stopnia

stacjonarnych II stopnia

niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia


W roku akademickim 2024/2025 Instytut będzie dokonywał naboru na następujące kierunki:

Pierwszego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)


Drugiego stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne (zaoczne)


Informacja

Pełnomocnik ds. rekrutacji
dr Anna Krajewska
dyżur
e-mail: anna.krajewska@uw.edu.pl