ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dla pracowników

Zarządzenie nr 1/2020 Kierownika Jednostki Dydaktycznej WSNSiR z dnia 11 marca br. w sprawie organizacji pracy Wydziału w najbliższym czasie.

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana WSNSiR z dnia 11 marca br. w sprawie organizacji pracy Wydziału w najbliższym czasie.