ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Grzegorz Całek, doktorant w ISNS, został zwycięzcą II edycji konkursu organizowanego przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
"Nauka jest dla ludzi".

Laureatowi serdecznie gratulujemy.

Informacje o konkursie: https://cwid.uw.edu.pl/


W dniu 9.06. 2021 dr Bartłomiej Błesznowski, historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt
w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej ISNS, otrzymał Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r. w maksymalnym
– 36-miesięcznym – wymiarze.

Panu doktorowi składamy serdeczne gratulacje.


Organizacja