ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
pokój 116, Nowy Świat 69, p. I
dyżur: poniedziałek godz. 11.00-13.00
e-mail: ibranicka@isns.uw.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora
dr hab. Barbara Lewenstein, prof. ucz.
pokój 203, Nowy Świat 69, p. II
dyżur: wtorek godz. 12.00 -13.00
e-mail: barbara.lewenstein@uw.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora ISNS d/s dydaktycznych
dr Ewa Gniazdowska
pokój 114, Nowy Świat 69, p. I
dyżur: wtorek 10.30-12.00
e-mail: ewa.gniazdowska@uw.edu.pl

 

Kierownik studiów niestacjonarnych - zaocznych
dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.
pokój 200 lub 103/104, Nowy Świat 69
dyżur: czwartek 15.00-17.00
e-mail: jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl

 

Sekretariat dyrekcji
Urszula Łastowska
pokój 116, Nowy Świat 69
poniedziałek-czwartek 9.00-14.00
piątek dzień wewnętrzny
22 55 20 123
e-mail: isns@isns.uw.edu.pl

 

Sekretariat studiów stacjonarnych
mgr Agnieszka Hojda - agnieszka.hojda@uw.edu.pl
mgr Katarzyna Szenajch - kszenajch@isns.uw.edu.pl
pokój 112, Nowy Świat 69, p. I
tel. 22 55 20 175
poniedziałek - czwartek 11.00 - 14.00
piątek – nieczynne

 

Sekretariat studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Edyta Gruza
pokój 103/104, Nowy Świat 69, p. I
tel. 22 55 20 176
e-mail: isns-z@isns.uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 11.00 – 14.00
piątek – nieczynne
soboty (zjazdy stacjonarne) 8.00-12.00

 

Sekretariat studiów doktoranckich
mgr Agnieszka Hojda
pokój 112, Nowy Świat 69, p. I
tel. 22 55 20 175
e-mail: agnieszka.hojda@uw.edu.pl
poniedziałek – czwartek 11.00 - 14.00
piątek – nieczynne

 

Pełnomocnik ds. rekrutacji
dr Anna Krajewska
e-mail: anna.krajewska@uw.edu.pl

 

Pełnomocniczka ds. praktyk
dr Barbara Audycka-Zandberg
e-mail: b.audycka@uw.edu.pl

 

Obsługa serwisu internetowego ISNS
e-mail: strona_isns@isns.uw.edu.pl

 

Biblioteka ISNS
poniedziałek-czwartek 11.00-16.00
Piątek 11.00-19.00
(0-22) 55 20 112
(0-22) 55 20 275

 

Przydatne telefony:

https://wsnsir.uw.edu.pl/wydzial/administracja/

Portiernia NŚ 69
22 55 20 115

Portiernia NŚ 67
22 55 20 195

Portiernia ul. Żurawia 4
22 55 31 601

Pracownia komputerowa
22 55 20 179