ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Dyrekcja

Dyrektor – prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

Zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych – dr hab. Barbara Lewenstein

Kierownik studiów doktoranckich oraz kierownik studiów niestacjonarnych dla kierunku: socjologia stosowana i antropologia społeczna – dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.

Kierownik studiów stacjonarnych dla kierunku: socjologia stosowana i antropologia społeczna – dr Ewa Gniazdowska