ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Barbara Fatyga
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
prof. dr hab. Jacek Kurczewski
prof. dr hab. Anna Kwak
prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.
dr hab. Mariola Bieńko, prof. ucz.
dr hab. Magdalena Dudkiewicz, prof. ucz.
dr hab. Aneta Gawkowska, prof. ucz.
dr hab. Ewa Giermanowska
dr hab. Aleksandra Herman
dr hab. Beata Hoffmann
dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.
dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz.
dr hab. Barbara Lewenstein, prof. ucz
dr hab. Magdalena Łukasiuk
dr hab. Paweł Możdżyński
dr hab. Mariola Racław, prof. ucz.
dr hab. Marek Rymsza, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Sobierajski, prof. ucz.
dr hab. Adrianna Surmiak
dr hab. Mustafa Switat
dr hab. Magdalena Szafranek
dr hab. Bartłomiej Walczak, prof. ucz.
dr Barbara Audycka-Zandberg
dr Bartłomiej Błesznowski
dr Michał Bujalski
dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska
dr Łukasz Drozda
dr Mateusz Glinowiecki
dr Ewa Gniazdowska
dr Agata Gójska
dr Albert Jawłowski
dr Bartosz Kamiński
dr Bogna Kietlińska
dr Marek Kłosiński
dr Anna Krajewska
dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
dr Małgorzata Malińska
dr Łukasz Mikołajewski
dr Tomasz Olczyk
dr Paweł Orzechowski
dr Mariusz Piotrowski
dr Maciej Popławski
dr Marta Rawłuszko
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
dr Marcin Sińczuch
dr Maria Środoń
dr Joanna Śmigielska
dr Paweł Tomanek
dr Paulina Trojanowska-Malinowska
dr Aleksandra Winiarska
dr Szymon Wójcik
dr Aleksandra Zalewska-Królak

Profesorowie emeryci

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Kiciński

prof. dr hab. Marcin Król

Administracja

Edyta Gruza
mgr Agnieszka Hojda
Urszula Łastowska
mgr Katarzyna Szenajch

Biblioteka

mgr Róża Sułek
mgr Edward Leszczyński
Alicja Bondara