ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Struktura

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+
Kierownik pracowni: dr hab. Piotr Laskowski

 

Katedra Metod Badania Kultury
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Fatyga
Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień
Kierownik: dr hab. Beata Hoffmann

 

Katedra Socjologii Wiedzy i Moralności
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka
Ośrodek Społecznych Badań Queer
Kierownik: dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.
Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Kierownik: dr hab. Paweł Możdżyński

 

Zakład Socjourbanistyki i Studiów nad Konfliktem
Kierowniczka: dr hab. Barbara Lewenstein
Ośrodek Socjologii Zamieszkiwania
Kierownik: dr hab. Magdalena Łukasiuk

 

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
Kierowniczka: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

 

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Kwak

 

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych
Kierownik: dr hab. Marek Rymsza