ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Jakość kształcenia

Misja i Strategia

Jakość Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia WSNSiR

dr Agata Gójska - Przewodnicząca

dr hab. Ewa Giermanowska - przedstawicielka ISNS UW

dr Piotr Raźniewski - przedstawiciel IPSiR

mgr Wojciech Sobolewski - przedstawiciel doktorantów

Anna Dziki - przedstawicielka studentów

Krzysztof Skoczeń - przedstawiciel studentów


Strategia ISNS

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania.

Arkusz hospitacyjny

Wzór sylabusa