ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Stopnie naukowe

HABILITACJE

Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytyłów przekazała 22 czerwca 2015 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego pracownikom instytutu:

dr Magdalena Arczewska - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 23 stycznia 2019.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. Marek Szczepański – przewodniczący,
recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, dr hab. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder;
członkowie: dr hab. Beata Szluz, prof. dr hab. Barbara Fatyga oraz dr hab. Aneta Gawkowska – sekretarz.

dr Bartłomiej Walczak - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 23 maja 2018.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Szlendak – przewodniczący,
recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Slany, prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, dr hab. Anna Michalska, prof. UAM;
członkowie: dr hab. Mariola Bieńko, dr hab Ewa Budzyńska oraz dr hab. Jolanta Arcimowicz – sekretarz.

dr Mariola Racław - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2018.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marek Szczepański – przewodniczący,
recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Piątek, dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska;
członkowie: dr hab Jolanta Grotowska-Leder; prof. dr hab. Anna Kwak oraz dr hab. Aneta Gawkowska – sekretarz.

dr Aneta Gawkowska - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 16 grudnia 2015.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Gliński– przewodniczący,
recenzenci: prof. dr hab. Marcin Król, prof. dr hab. Krystyna Slany, prof. dr hab. Tomasz Polak;
członkowie: prof. dr hab Piotr Mazurkiewicz; dr hab. Anna Śliz oraz dr hab. Beata Łaciak, prof. UW – sekretarz.

dr Ewa Giermanowska - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 14 października 2015.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesława Kozek – przewodniczący,
recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska , prof. dr hab. Jolanta Kulpińska, prof. dr hab. Marek Bednarski
członkowie: prof. dr hab Witold Morawski; prof. dr hab. Tomasz Polak; dr hab. Arkadiusz Karwacki oraz dr hab. Jolanta Arcimowicz – sekretarz.
W dniu 15 grudnia 1997 roku Instytut Stosowanych Nauk Społecznych otrzymał decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie - socjologia.

Nadane przez ISNS stopnie naukowe doktora habilitowanego:

dr Beata Hoffmann - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 10 czerwca 2015.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Szlendak – przewodniczący, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM; dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW; członkowie: dr hab. Leszek Gruszczyński, prof. US; prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka oraz dr hab. Magdalena Dudkiewicz – sekretarz.

dr Barbara Lewenstein - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 1 października 2014.
Skład komisji w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Wasilewski – przewodniczący, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. dr hab. Irena Machaj, dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ; dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW – członek, dr hab. Wojciech Misztal – członek, dr hab. Jolanta Arcimowicz – sekretarz.

dr Marek Rymsza - Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? - 2 lipca 2014.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, dr hab. Danuta Zalewska, prof. UWr.

dr Małgorzata Bieńkowska - Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci - 28 maja 2014 r.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Jacek Kochanowski; prof. dr hab. Anna Michalska, prof. dr hab. Janusz Mucha, dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ.

dr Magdalena Dudkiewicz - Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu - 14 maja 2014.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW, dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ; dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK; prof. dr hab. Kazimierz Sowa.

dr Krzysztof Arcimowicz - Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku - 12 marca 2014.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Leon Dyczewski, dr hab. Beata Łaciak, prof. UW; dr hab. Ewa Malinowska, prof. UŁ; dr hab. Joanna Mizielińska.

dr Mariola Bieńko - Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne - 5 marca 2014.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Andrzej Szpociński, prof. ISP PAN.

dr Marek Cichocki - Problem politycznej jedności w Europie - 17 czerwca 2013.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. dr hab. Andrzej Sakson, prof. dr hab. Jacek Wódz, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.

dr Paweł Maria Możdżyński - Inicjacja i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa - 27 czerwca 2012.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr hab. Hanna Mamzer.

dr Jolanta Arcimowicz - Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa. Salus rei publicae suprema lex – 15 lutego 2012.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński, prof. dr hab. Andrzej Rychard, prof. dr hab. Grażyna Skąpska.

dr Rafał Pankowski - The Populist Radical Right in Poland: The Patriots, - 18 stycznia 2012.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marcin Król, dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM; prof. dr hab. Andrzej Rychard, dr hab. Andrzej Szpociński, prof. ISP PAN.

dr Monika Mazurek-Janasik - Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej - 23 listopada 2011.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, prof. UG, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

dr Dorota Rancew-Sikora - Sens polowania. Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie dyskursu łowieckiego - 23 lutego 2011.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, prof. dr hab. Krzysztof Konecki, dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. ISP PAN.

dr Jacek Kochanowski - Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer - 12.01.2011.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Aleksander Manterys, prof. CC; prof. dr hab. Janusz Mucha, dr hab. Małgorzata Radkiewicz.

dr Joanna Mizielińska - Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer - 16 grudnia 2009.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Krystyna Slany, prof. dr hab. Barbara Szacka.

dr Elżbieta Budakowska - Ruch Braspol w Brazylii - współczesna interpretacja. - 13 maja 2009.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, prof. UW.

dr Wojciech Pawlik - Grzech. Studium z socjologii moralności - 12 marca 2008.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, ks. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, prof. UKSW; doc. dr hab. Andrzej Szpociński.

dr Andrzej Słaboń - Przemiany współczesnej obyczajowości. Społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań - 23 stycznia 2008
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska.

dr Beata Łaciak - Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z Karnawałem, kolokwium - 4 lipca 2006.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, dr hab. Halina Rusek, prof. US, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska.

dr Małgorzata Melchior - Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi "na aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego - decyzja. CkdsSNiT (BCK-I-H-1653/2004) - 21 marca 2005.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska.

dr Tadeusz Doktór - "Innowacje religijne: Ruchy, uczestnicy, reakcje społeczne" - decyzja. CkdsSNiT (BCK-I-H-1452/2003) - 23 lutego 2004r.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Irena Borowik, prof. dr hab. Mirosława Marody, ks. prof. dr hab. Witold Zdanowicz.

dr Grażyna Romańczuk-Woroniecka - Działania polityczne. Próba socjologii interpretatywnej - decyzja. CkdsSNiT (BCK-I-H-1719/2002) - 24 marca 2003.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Goćkowski, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Andrzej Rychard.

dr Andrzej Mościskier - Spór o naturę ludzką. Socjologia czy socjobiologia - decyzja. CKdsSNiT- 25 lutego 2002.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, prof. dr hab. Dobrochna Wójcik.

dr Elżbieta Czykwin - Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana - decyzja CKdsSiT - 24 września 2001.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Janowski, prof. dr hab. Andrzej Sadowski.

dr Iwona Jakubowska-Branicka - Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu autorytetu absolutnego - decyzja CKdsSiT - 28 maja 2001.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Borucka-Arctowa, prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, prof. dr hab. Jacek Kurczewski.

dr Aleksander Manterys - Klasyczna idea definicji sytuacji - decyzja CKdsSiT - 26 marca 2001.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Henryk Domański, prof. dr hab. Jerzy Szacki, prof. dr hab. Piotr Sztompka.

dr Barbara Fatyga - Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. - decyzja CKdsSiT - 25 maja 2000.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Janusz Mucha, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska.

dr Jolanta Rogala-Obłękowska - Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu. - decyzja CKds SiT - 27 marca 2000.
Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zbigniew Gaś, prof. dr hab. Maria Jarosz, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba.

 

 

DOKTORATY

Nadane przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Socjologiczne stopnie naukowe doktora:

mgr Mateusz Pietryka – Śmierć skalkulowana. Wykorzystywanie dronów wojskowych i jego społeczne konsekwencje dla demokracji liberalnych – 16 czerwca 2023
Promotor: dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz.
Recenzenci: prof. dr hab. Monika Bobako, prof. UAM, prof. dr hab. Urszula Jarecka

mgr Maciej Krzysztof Folta – Poliwalencja i polisemia genius loci w wyobrażeniach mieszkańców. Na przykładzie Wrocławia – 16 czerwca 2023
Promotorka: prof. dr hab. Barbara Fatyga
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr,  prof. dr hab. Marek Krajewski

mgr Patrycja Natalia Prochera – Wpływ modelu rodziny pochodzenia na relacje dorosłych córek z ich matkami – 14 kwietnia 2023
Promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Promotorka pomocnicza: dr Anna Krajewska
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB,prof. dr hab. Krystyna Slany

mgr Iwo Tomasz Łoś – Przemoc ekologiczna – w stronę socjologii ochrony przyrody. Socjologiczna analiza struktury i strategii ruchu ochrony przyrody w Polsce w latach 2009-2019 – 14 kwietnia 2023
Promotor: dr hab. Paweł Możdżyński
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański, dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM

mgr Mateusz Konrad Konieczny – Kwalifikacje i zatrudnienie wobec zmian technologicznych – 14 kwietnia 2023
Promotor: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
Recenzenci: dr hab. Ireneusz Białecki, prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

mgr Marta Sabina Wrona – Samobójstwo dziecka jako fakt prawny i społeczny – 10 lutego 2023
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Recenzenci: dr hab. Adam Czabański, prof. dr hab. Antonina Ostrowska

mgr Maria Kinga Buko – Pamięć i doświadczenie potomków polskich nieżydowskich więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych w kontekście polityki pamięci w Polsce – 10 lutego 2023
Promotor: dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz.
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kucia, dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ.

mgr Aleksandra Zalewska-Królak – Głos dziecka jako wyraz podmiotowości w perspektywie socjologiczno-antropologicznej– 10 lutego 2023
Promotor: prof. dr hab. Barbara Fatyga
Promotor pomocnicza: dr Bogna Kietlińska
Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ.

mgr Edyta Umańska – Pokolenie smartfonów – analiza socjologiczna na przykładzie warszawskiej młodzieży – 2 grudnia 2022
Promotor: prof. dr hab. Beata Łaciak
Promotor pomocniczy: dr hab. Bartłomiej Walczak
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, prof. dr hab. Tomasz Szlendak

mgr Marta Czapnik-Jurak – Style życia osób w kryzysie bezdomności przebywających na terenie m. st. Warszawy i okolic – 4 listopada 2022
Promotor: prof. dr hab. Beata Łaciak
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK, dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ.

mgr Weronika Lenartowicz  – Powody i konsekwencje odejścia od islamu eks-muzułmanów w Niemczech i Szwecji – 11 lutego 2022
Promotor: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
Recenzenci: dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Marek Ziółkowski

mgr Maciej Popławski – Psychoterapia i nowoczesność. Perspektywa socjologiczna – 17 grudnia 2021
Promotor: prof. dr hab. Paweł Dybel
Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz.

mgr Wiktor Dynarski –Doświadczenia trans męskości w Polsce i na Słowacji – 15 października 2021
Promotor: dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.
Recenzentki: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG.

mgr Irena Malwina Windyga-Jastrzębska – Postawy wobec pracy Polaków przynależących do różnych społeczności wyznaniowych – 15 października 2021
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL.

mgr Małgorzata Malińska – Małżeństwo i rodzina w prawie i praktyce życia społecznego Nubijczyków -15 października 2021
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, prof. dr hab. Jacek Kurczewski (em. Profesor ISNS)

dr Rafał Morusiewicz – Pomiędzy oporem a asymilacją: strategia queer w polskim filmie po 1989 roku – 11 czerwca 2021
Promotor: dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.
Recenzentki: dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz.

Mgr Marcin Poletyło – Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy – 20 listopada 2020 r.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Recenzentki: dr hab. Nina Krasko, prof. dr hab. Joanna Kurczewska

mgr Karolina Lignar-Paczocha – Coaching: metoda, zawód, profesja? Profesjonalizacja środowiska zawodowego coachów w Polsce – 16 października 2020
Promotor: dr hab. Marek Rymsza
Recenzenci: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, prof. dr hab. Tomasz Szlendak.

Mgr Klaudia Korzeniecka – Samodzielne macierzyństwo jako doświadczenie biograficzne – 16 października 2020
Promotor: dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.
Promotor pomocniczy: dr hab. Aneta Ostaszewska
Recenzentki: prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Prof. dr hab. Beata Łaciak

mgr Julia Maria Koszewska - Memory of The Holocaust in the Process of Shaping Collective Identity. Education in National Museums in Poland and Israel after 1995 – 24 stycznia 2020
Promotor: dr hab. Aneta Gawkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

mgr Maria Monika Woźniak - Seksualność młodych ludzi w kontekście (poza)szkolnej edukacji seksualnej. Negocjowanie i rekonstrukcja scenariuszy kulturowych” – 13.12.2019
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UW, dr hab. Beata Łaciak, prof. ASzW

 

W dniu 20 grudnia 1993 roku Instytut Stosowanych Nauk Społecznych otrzymał decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Nadane przez ISNS stopnie naukowe doktora:

mgr Izabela Sakson-Szafrańska - Prawo do zabijania w perspektywie przemocy zbiorowej- ujęcie prawno-socjologiczne – 25 września 2019
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
Recenzenci: dr hab. Kazimierz W. Frieske, prof. ucz. (APS), dr hab. Piotr Kulas (UW)

mgr Magdalena Sosnowska - Prostytucja. Między dewiacja a normą – 25 września 2019
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Michałowska, prof. ucz. (UŁ), ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba (UKSW).

mgr Paulina Trojanowska-Malinowska - Społeczno-kulturowe konteksty cielesności oraz seksualności w sferze publicznej i prywatnej – 25 września 2019
Promotor: dr hab. Mariola Bieńko
Recenzenci: dr hab. Beata Łaciak, prof. ASzWoj., dr hab. Iwona Taranowicz, prof. ucz. (UWr)

mgr Bartosz Igor Kamiński - Demokracja jako złudzenie. Studium z socjologii i historii idei – 25 września 2019
Promotor: prof. dr hab. Marcin Król
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK), dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. ucz. (UW).

mgr Paweł Orzechowski - Badania fokusowe jako laboratorium wiedzy o społeczeństwie. Analiza konwersacji i dyskursu na przykładzie zogniskowanego wywiadu grupowego – 12 czerwca 2019
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski,
Recenzenci: dr hab. Dorota Rancew-Sikowa, prof. UG, dr hab. Franciszek Sztabiński, prof. IFiS PAN

mgr Ewa Koźmińska-Frejlak - Po zagładzie. Praktyki asymilacyjne Ocalałych jako strategie zadomawiania się w powojennej Polsce (1944-1950) – 12 czerwca 2019
Promotor: dr hab. Piotr Laskowski,
Recenzenci: prof. Natalia Aleksiun, Toure College New York; dr hab. Lech M. Nijakowski

mgr Izabela Ewa Mroczkowska-Białasek - Zróżnicowanie regionalne kapitału ludzkiego. Metodologia, pomiar, teoria – 8.05.2019
Promotor: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz,
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, dr hab. Małgorzata Sulmicka, prof. SGH

mgr Małgorzata Maria Owczarek - Internetowe grupy wsparcia jako forma pomocy dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 23.04.2019
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski,
Recenzenci: dr hab. Kazimierz W. Frieske, prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska

mgr Anna Ligia Cybulko - Mediacja cywilna i rola mediatorów w ujęciu psychologii społecznej. – 6.03.2019
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara,
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Grażyna Skąpska (UJ)

mgr Karolina Henryka Panz - Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej – głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia. – 6.02.2019
Promotor: dr hab. Małgorzata Melchior,
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Mikołajewski,
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Engelking (IFiS PAN), prof. dr hab. Antoni Sułek (UŁ)

mgr Dorota Monika Zwierzyńska-Symonajc - Z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury. Analiza socjologiczna pamięci i tożsamości polskich przesiedleńców po II wojnie światowej. – 6.02.2019
Promotor: dr hab. Wojciech Pawlik,
Promotor pomocniczy: Albert Jawłowski,
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (CC), prof. dr hab. Andrzej Szpociński (ISP PAN)

mgr Agata Chełstowska - Praktyka niepłacenia alimentów na dzieci w systemie instytucjonalnym i dyskursie publicznym. - 5 grudnia 2018
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Grażyna Skąpska (UJ)

mgr Anna Maria Trawińska - Fenomen marki narodowej z perspektywy nauk społecznych. - 7 listopada 2018
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. zw. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK)

mgr Dominika Agnieszka Zimecka - Społeczeństwo wobec społecznej readaptacji więźniów.
– 7 listopada 2018
Promotor: prof. dr hab. Irena Rzeplińska (INP PAN)
Recenzenci: dr hab. Jolanta Arcimowicz, dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN

mgr Marta Barbara Olasik - Lesbian Studies at the Intersection of Sociology and Cultural Geography.
– 3 października 2018
Promotor: dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
Recenzentki: dr hab. Mariola Bieńko, dr hab. Anna Kacperczyk (UŁ)

mgr Helena Anna Jędrzejczak - Teologia polityczna Dietricha Bonhoeffera - 3 października 2018
Promotor: prof. dr hab. Marcin Król
Recenzenci: dr hab. Marek Cichocki (CC), dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN

mgr Olga Anna Czeranowska Prestiż zawodowy w perspektywie indywidualnej. - 13 czerwca 2018
Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. zw. dr hab. Krzysztof Kiciński

mgr Szymon Wójcik Inicjatywy ustawodawcze obywateli. Analiza socjologiczna - 9 maja 2018
Promotor: prof. zw. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Kamiński (ISP PAN), prof. zw. dr hab. Marcin Król

mgr Daria Murawska Organizacje pozarządowe - partnerzy czy rywale? - 11 kwietnia 2018
Promotor: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka,
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Kulpińska, dr hab. Marek Rymsza

mgr Emilia Rekosz-Cebula Znaczenie płci w sądowym wymiarze kary - 07.03.2018
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Promotor pomocniczy: dr hab. Aneta Gawkowska
Recenzenci: dr hab. Anna Kossowska, prof. dr hab. Jacek Kurczewski

mgr Edyta RadzewiczPrawo do drogi. Przypadek Trawelerów z miasta Galway - 10.01.2018
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, dr hab. Maciej Witkowski (WSB w Dąbrowie Górniczej)

mgr Anna WalczakOjcowie i matki o współczesnym ojcostwie. Role przypisane i realizowane - 10.01.2018
Promotor: prof. dr hab. Anna Kwak
Recenzenci: dr hab. Mariola Bieńko, dr hab. Beata Szluz, prof. UR

mgr Ayur Zhanaev The Human Being in Social and Cosmic Orders. Categories of Traditional Culture and Problems of Contemporary Buryat Identity - 10.01.2018.
Promotor: prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (CC)
Recenzenci: dr hab. Marcin Lubaś (UJ), prof. dr hab. Sławoj Szynkiewicz (IAiE PAN)

mgr Karol Kamiński „ Mały ruch” na pograniczu polsko-rosyjskim – analiza socjologiczno-prawna. - 8 listopada 2017
Promotor: prof. zw. dr hab. Jacek Kurczewski,
promotor pomocniczy: dr Aleksandra Herman
recenzenci: dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW; dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. UR

mgr Mateusz GlinowieckiSchizofrenia w rodzinie a system wsparcia społecznego. Analiza socjologiczna - 04.10.2017
Promotor: prof. zw. dr hab. Anna Kwak
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
Recenzenci: dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman (UŁ), dr hab. Iwona Taranowicz (UWr)

mgr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska - Emocje w interakcjach intymnych i towarzyskich. Badanie eksploracyjne praktyk flirtu i uwodzenia w sanatoriach i na imprezach klubowych – 04.10.2017
Promotor: prof. dr hab. Barbara Fatyga
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Barańska (UJ), prof. zw. dr hab. Tomasz Szlendak

mgr Agata Stasińska - Intymność w związkach nieheteroseksualnych – 07.06.2017
Promotor: dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

mgr Maria Ludwika Szymborska - Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej – działalność na przykładzie realizowanej polityki sportowej. - 11.01.2017
Promotor: dr hab. Jolanta Arcimowicz
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Karwat, prof. UMK, prof. dr hab. Joanna Kurczewska.

mgr Andrzej Wróbel - Analiza porównawcza słowników znaczeń w dyskursach prasowych PO i Pis podczas kampanii wyborczej w 2011 roku – 7.12.2016
Promotor: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
Recenzenci: dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ; prof. dr hab. Mirosław Karwat

mgr Kazimierz Brożek - Standardy etyczne w prawie. Próba systematyzacji. – 7.12.2016
Promotor: prof. prof. zw. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL; prof. zw. dr hab. Andrzej Potocki

mgr Marta Rawłuszko - Zmiana na rzecz równości płci. Feministki we współpracy z państwem. Studium przypadku.– 7.12.2016
Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW; prof. dr hab. Anna Titkow

mgr Dominika Karasek-Werens - Porządek moralno-prawny oraz rola Boga jako prawodawcy i sędziego w opiniach katolickich dziewczynek i chłopców.
Promotor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS; prof. dr hab. Grażyna Skąpska.

mgr Mustafa Switat - Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora – 5 października 2016
Promotor: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Danecki; prof. dr hab. Joanna Kurczewska

mgr Dominik Czapigo - Obrazy polskiej inteligencji w debacie prasowej po roku 1989 - 8 czerwca 2016
Promotor: dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Ireneusz Białecki; dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

mgr Bogna Kietlińska - Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej - 8 czerwca 2016
Promotor: prof. dr hab. Barbara Fatyga,
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Krajewski; dr hab., inż. Robert Olszewski, prof. PW.

mgr Bartłomiej Adam Błesznowski - Antyhumanistyczna teoria współczesnej polityki w myśli Michela Foucaulta – 6 kwietnia 2016.
Promotor: prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN).
Recenzenci: dr hab. Marta Bucholc (IS UW), dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ.

mgr Magdalena Anna Stankowska - Relacja synowa-teściowa w rodzinie. Stereotyp a rzeczywistość. - 6 kwietnia 2016
Promotor:prof. dr hab. Anna Kwak.
Recenzenci: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW, dr hab. Anna Michalska, prof. UAM.

mgr Claudia Snochowska-Gonzalez - Postkolonialna lektura współczesnej polskiej powieści na przykładzie utworów Andrzeja Stasiuka i Doroty Masłowskiej – 3 lutego 2016.
Promotor: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Grudzińska-Gross, dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW

mgr Kamil Miszewski - Adaptacja do warunków więziennych skazanych długoterminowych - 1 października 2015.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Rzepiński
Recenzenci: dr hab. Andrzej Kojder, prof. UW, prof. dr hab. Jan Maciejewski

mgr Katarzyna Michalczak - Związki intymne i rodzinne konstruowane poza normą monogamii - 10 czerwca 2015.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Mariola Bieńko, prof. dr hab. Krystyna Slany

mgr Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz - Gniazdownicy. O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami. Przykład Polski - 7 stycznia 2015
Promotor: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Kwak, prof. dr hab. Tomasz Szlendak

mgr Maciej Brosz - Wyobrażenie, sprawstwo i kontrola. Struktura działań w przestrzeni mieszkalnej
– 5 listopada 2014.
Promotor: dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Konecki, dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG

mgr Michał Bujalski - Przemysł alkoholowy a agendy zdrowia publicznego. Problematyka tworzenia wiedzy w polityce wobec alkoholu – 1 października 2014.
Promotor: dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UML; dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW

mgr Anna Buchner - Sanktuaria w polskim krajobrazie religijnym. Interdyscyplinarna analiza wybranych centrów kultu w Polsce - 11 czerwca 2014.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM; dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

mgr Katarzyna Uklańska - Pośmiertne role Jana Pawła II. Studium socjologiczne z okresu od śmierci do beatyfikacji papieża - 7 maja 2014.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Potocki
Recenzenci: dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS; dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW

mgr Wojciech Klimski - Doktryna i przepowiadanie kaznodziejskie Kościoła Katolickiego w Polsce jako konteksty wiary współczesnych Polaków w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne - 9 kwietnia 2014.
Promotor – prof. dr hab. Andrzej Potocki
Recenzenci: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW; ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba

mgr Tomasz Kukołowicz - Wspólnota wyobraźni? Studium porównawcze twórczości Filomatów i współczesnych polskich raperów - 19 lutego 2014.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech J. Burszta, prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

mgr Maryla Koss-Goryszewska - Społeczna percepcja kobiet-ofiar handlu ludźmi w celu prostytucji. Analiza socjologiczna - 29 stycznia 2014.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Jolanta Arcimowicz, dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

mgr Barbara Maria Audycka-Zandberg - Warunki i strategie mobilizacji najemców lokali mieszkalnych w stowarzyszeniach lokatorskich - 22 stycznia 2014.
Promotor: dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Jolanta Arcimowicz, dr hab. Piotr Matczak

mgr Wanda Czarnota - Orientacje socjo-biograficzne młodych Polek na podstawie ich wyborów życiowych dokonanych i deklarowanych - 15 stycznia 2014.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Anna Titkow

mgr Adam Czech - Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych - 8 stycznia 2014.
Promotor: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Benjamin Vogel

mgr Antonina Doroszewska - Społeczne role położnych. Analiza zawodu położnej z perspektywy socjologii zawodów medycznych - 18 grudnia 2013.
Promotor: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, dr hab. Włodzimierz Piątkowski

mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak - Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce - 11 grudnia 2013.
Promotor: dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska
Recenzenci: dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP; dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW

mgr Łukasz Goryszewski - Style konsumpcji polskiej klasy wyższej - 12 czerwca 2013.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Gandawski, dr hab. Beata Łaciak, prof. UW

mgr Krzysztof Karnkowski - Blogosfera polityczna w Polsce - 22 maja 2013.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gliński, prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

mgr Anna Cieślewska - The Traditional Self-Governing Institution Mahalla in Relations With State Policies and International Organizations in Tajikistan - 15 maja 2013.
Promotor: dr hab. Stanisław Zapaśnik, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, prof. dr hab. Jacek Kurczewski

mgr Julian Madej - Społeczna percepcja humoru: co humor mówi o społeczeństwie i co społeczeństwo myśli o humorze - 24 kwietnia 2013.
Promotor: dr hab. Beata Łaciak, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Andrzej Słaboń

mgr Joanna T. Górska - Wstyd w ponowoczesności - 19 grudnia 2012.
Promotor: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

mgr Katarzyna Górniak - Ekskluzja społeczna a nowe formy dobroczynności. Analiza działań wybranych organizacji społecznych - 9 maja 2012.
Promotor: dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW

mgr Anna Konieczna-Purchała - Postrzeganie relacji władzy społeczności lokalnej na przykładzie dzielnicy Włochy m. st. Warszawy - 14 marca 2012.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Halina Rusek

mgr Anna D. Chmielewska - Ochrona i wsparcie rodziny jako główne kierunki oddziaływań wobec osób objętych dozorem kuratora sądowego - 26 października 2011.
Promotor: prof. dr hab. Anna Kwak
Recenzenci: dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS; dr hab. Andrzej Mościskier, prof. UW

mgr Izabela Szczygielska - Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin
- 27 października 2010.
Promotor: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
Recenzenci: dr hab. Sławomir Łodziński, prof. dr hab. Krystyna Slany

mgr Albert Hupa - Dyskurs polityczny na polskich stronach WWW - 16 czerwca 2010.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Hołyst, dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ

mgr Katarzyna Szkuta - Wytwarzanie poczucia normalności w codziennej rozmowie. Analiza socjologiczna.
- 26 marca 2010.
Promotor: dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Czykwin, prof. ChAT, dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW

mgr Aleksandra Herman - Procesy rekonstrukcji i utrzymywania wspólnot mariawickich we współczesnej Polsce - 2 grudnia 2009.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Halina Rusek

mgr Tomasz Wrzosek - Ideologia narodowa w walce o hegemonię na przykładzie Młodzieży Wszechpolskiej
- 4 listopada 2009.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech J. Burszta, prof. dr hab. Marcin Król

mgr Adriana Mica - Scandals over Mass Protests during Communist Regime in Romania. Mechanisms of Convergence, Contamination and Bullying - 1 lipca 2009.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. dr hab. Janine Wedel

mgr Elżbieta Ciżewska - "Solidarność" 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej
– 24 czerwca 2009.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Król
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Rychard, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW

mgr Adam Rusek - Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1945-1955 - 24 czerwca 2009.
Promotor: dr hab. Nina Krasko, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG

mgr Katarzyna Władyka - Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru - 17 czerwca 2009.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
Recenzenci: dr hab. Beata Łaciak, prof. Anna Titkow

mgr Maria Środoń - Tożsamość etniczna i kulturowa Greków urodzonych w Polsce - 17 grudnia 2008.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW; doc. dr hab. Andrzej Szpociński

mgr Arkadiusz Peisert - Wspólnota obywatelska w spółdzielni mieszkaniowej - perspektywy i bariery. Współczesne problemy samorządności i spółdzielni mieszkaniowych – 25 czerwca 2008.
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske, doc. dr hab. Elżbieta Mazur

mgr Michał Pręgowski - Zarys aksjologii Internetu. Netykieta jako system norm i cnót wyznaczający wzorce relacji społecznych w Sieci – 18 czerwca 2008.
Promotor: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, ks. dr hab. Henryk Staniak, prof. UKSW

mgr Marta Trębaczewska - Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja nowych tradycji we współczesnej Polsce. – 18 czerwca 2008.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Czekanowska, doc. dr hab. Andrzej Szpociński

mgr Magdalena Arczewska - Społeczne role sędziów rodzinnych - 19 grudnia 2007.
Promotor: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Kwak, prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Praca doktorska została nagrodzona pierwszą nagrodą w X jubileuszowym konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

mgr Tomasz Olczyk - Wirtualny obraz świata w telewizyjnej reklamie politycznej 
- 19 grudnia 2007.
Promotor: prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech J. Burszta, prof. dr hab. Aldona Jawłowska

mgr Tomasz Sobierajski - Racjonalność i religia. Religijność młodzieży z perspektywy teorii racjonalnego wyboru - 5 grudnia 2007.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Recenzenci: dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. dr hab. Janusz Sztumski

mgr Helena Datner - Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Studium historyczno-socjologiczne. - 27 czerwca 2007.
Promotor: dr hab. Małgorzata Melchior
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska, prof. dr hab. Joanna Kurczewska,

mgr Łukasz Sommer- Język i ideologia języka w fińskim ruchu narodowym w XIX wieku.
- 27 czerwca 2007.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Kizwalter
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, doc. dr hab. Johanes Remy

mgr Iwona Oliwińska - Genius loci a zachowania przestrzenne i style życia mieszkańców Szmulek.
- 20 czerwca 2007.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ; prof. dr hab. Włodzimierz Misiak

mgr Aneta Ostaszewska - Cechy bohatera mitycznego w dobie kultury narcyzmu na przykładzie recepcji społecznej kariery Michaela Jacksona. Perspektywa antropologiczna. - 18 kwietnia 2007.
Promotor: dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech J. Burszta, dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW

mgr Ireneusz Kaczmarczyk - Charakterystyka Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce. Analiza procesu zmiany zachowań osób uzależnionych od alkoholu. - 17 stycznia 2007.
Promotor: dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Lucyna Golińska, prof. UŁ; prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

mgr Albert Jawłowski - Rytualne i mityczne aspekty widowiska kulturowego na przykładzie mistrzostw świata "FIFA Word Cup Korea - Japonia 2002" - 13 grudnia 2006.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Tomasz Szlendak, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

mgr Adriana Bartnik - Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna.
- 13 grudnia 2006.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW; dr hab. Grażyna Skąpska, prof. UJ

mgr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk - Migracja do Warszawy w latach 1998-2005. Obraz kulturowy i społeczny - 29 listopada 2006.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska
Recenzenci: dr hab. Hanna Palska, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba

mgr Bartłomiej Walczak - Podmiot a przedmiot poznania nauk społecznych na przykładzie antropologii kulturowej. Analiza wybranych struktur narracyjnych w pisarstwie antropologicznym - 29 listopada 2006.
Promotor: dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Recenzenci:. prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Ryszard Nycz

mgr Anna Krajewska - Spory konsumenckie. Sądy powszechne, sądy polubowne czy mediacje?
- 25 października 2006.
Promotor: dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, dr hab. Grażyna Skąpska, prof. UJ

mgr Magdalena Rosochacka - Więź osobowa i kulturowa w rodzinach wiejskich i miejskich w ocenie młodzieży gimnazjalnej - 4 lipca 2006.
Promotor: dr hab. Anna Kwak, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Anna Michalska, prof. UAM; dr hab. Maria Ziemska, prof. UW

mgr Grzegorz Makowski - Zjawisko korupcji w perspektywie socjologii problemów społecznych. Ujęcie konstruktywistyczne - 31 maja 2006.
Promotor: dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Andrzej Rychard

mgr Sebastian Michalik - Przemoc i mowa w nowożytnej myśli politycznej - Hobbes i Marks
- 26 kwietnia 2006.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Król
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW

mgr Michał Warchala - Autentyczność i Nowoczesność: od Rousseau do Freuda - 12 kwietnia 2006.
Promotor: prof. dr hab. Marcin Król
Recenzenci: dr hab. Agata Bielik-Robson, dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

mgr Izabela Rybka - Pomoc społeczna wobec ubóstwa i marginalizacji społecznej - 9 listopada 2005.
Promotor: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW

mgr Agata Gójska - Mediacje jako procedura rozwiązywania konfliktów rodzinnych - 22 czerwca 2005.
Promotor: dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW; dr hab. Barbara Smolińska-Theis, prof. WSPS

mgr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska - Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo a środowisko społeczne - 22 czerwca 2005.
Promotor: dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW
Recenzenci:. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska

mgr Lech Kościelak - Kształtowanie się instytucji ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - 15 czerwca 2005.
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska
Recenzenci: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW; dr hab. Włodzimierz C. Włodarczyk, prof. UŁ

mgr Krzysztof Dąbek - PZPR retrospektywny portret własny. Mechanizmy systemu totalitarnego (w świetle wywiadów z byłymi działaczami PZPR) - 15 czerwca 2005.
Promotor: prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba
Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Kula, dr hab. Paweł Woroniecki, prof. UWM

mgr Magdalena Dudkiewicz - Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce - 1 czerwca 2005.
Promotor: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Gliński, dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW

mgr Rafał Pankowski - Rasizm a współczesna kultura popularna - 11 maja 2005.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska
Recenzenci: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW; prof. dr hab. Joanna Kurczewska 

mgr Uliana Blyudina - The transformation of anti drug Policy In Russia: Regional case study
- 20 kwietnia 2005.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Wojciech Pawlik, dr hab. Janine Wedel

mgr Tomasz Dusiewicz - Socjologiczna perspektywa dramaturgiczna Ervinga Goffmana w świetle doświadczeń teatralnych XX wieku - 16 marca 2005.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK; prof. dr hab. Aldona Jawłowska

mgr Jerzy Rohoziński - Przemiany religijności islamskiej w radzieckim i postradzieckim Azerbejdżanie
- 9 marca 2005.
Promotor: dr hab. Stanisław Zapaśnik, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Danecki, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

mgr Joanna Tomaszewska - Między feminizmem a katolicyzmem. Antynomie tożsamości - 16 lutego 2005.
Promotor: dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Król, doc. dr hab. Anna Titkow

mgr Joanna Kowalczewska - Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rozwoju sądów moralnych
- 2 czerwca 2004.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
Recenzenci: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW; prof. dr hab. Aleksandra Jasińska-Kania, prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

mgr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - Mechanizmy reprezentacji politycznej na przykładzie pięciu gmin województwa mazowieckiego - 5 listopada 2003.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Nina Kraśko, prof. UW; prof. dr hab. Andrzej Rychard

mgr Paweł Możdżyński - Ruch Reiki w Polsce w kontekście społeczeństwa ponowoczesnego
- 11 czerwca 2003.
Promotor: prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba
Recenzenci: prof. dr hab. Aldona Jawłowska, prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko

mgr Mariola Racław-Markowska - Proces kształtowania polityki rodzinnej w Polsce - 28 maja 2003.
Promotor: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Kuzynowski, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

mgr Marta Łuczyńska - Pomoc społeczna w Polsce - procesy instytucjonalizacji i profesjonalizacji
- 5 czerwca 2002.
Promotor: dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW; prof. dr hab. Kazimiera Wódz

mgr Tomasz Kaźmierczak - Praca socjalna: między upośledzeniem społecznym a obywatelskością
- 5 czerwca 2002.
Promotor: dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW
Recenzenci: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW, prof. dr hab. Kazimiera Wódz

mgr Anna Olech - Etos zawodowy pracowników socjalnych - wartości, normy dylematy etyczne - 29 maja 2002.
Promotor: dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba

mgr Leszek Zakrzewski - Ossowskiej koncepcja etosu walki w porównawczych badaniach międzykulturowych - 14 listopada 2001.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, prof. dr hab. Roman Tokarczyk

mgr Mirosław Grewiński - Europejski Fundusz Socjalny jako strukturalny instrument wspierania polityki społecznej Unii Europejskiej - 6 czerwca 2001.
Promotor: prof. dr hab. Julian Auleytner
Recenzenci: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW, prof. dr hab. Adam Kuzynowski

mgr Joanna Śmigielska - Teatr władzy lokalnej - 30 maja 2001.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba

mgr Jolanta Arcimowicz - Funkcjonowanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce - 21 marca 2001.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański, dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW

mgr Ewa Giermanowska - Młodzież a rynek pracy - 16 czerwca 2000.
Promotor: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. dr hab. Jolanta Kulpińska

mgr Mariola Bieńko - Ewolucja wzajemnych stosunków między małżonkami w zależności od stażu - 16 lutego 2000.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bokszański, doc. dr hab. Anna Titkow

mgr Beata Hoffmann - Rock a przemiany kulturowe końca XX wieku - 16 czerwca 1999.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Zbyszko Melosik

mgr Grażyna Fluderska - Młoda kadra kierownicza organizacji gospodarczych. Praca tożsamość osobowość - 26 maja 1999.
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Kulpińska
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Doktór, doc. dr Marek Kosewski

mgr Krzysztof Rosa - Niedoszli samobójcy. Analiza socjologiczna - 17 grudnia 1997.
Promotor: prof. dr hab. Maria Jarosz
Recenzenci: prof. dr hab. Brunon Hołyst, prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski

mgr Marek Rymsza - Spór o model polityki społecznej w Polsce po 1989 roku na przykładzie reformy systemu ubezpieczeń społecznych - 28 listopada 1997.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. UW, prof. dr hab. Brunon Synak

mgr Barbara Lewenstein - Wspólnota a uczestnictwo w samorządzie terytorialnym w pierwszych latach transformacji w Polsce - 28 listopada 1997.
Promotor: prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Andrzej Siciński

mgr Monika Sajkowska - Społeczne interakcje wychowanków domów dziecka - 19 czerwca 1997.
Promotor: dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Reszke, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba

mgr Beata Łaciak - Dziecko w świecie społecznym - 21 maja 1997.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Kurczewski
Recenzenci: dr hab. Jadwiga Bińczycka, prof. WSPS; prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba

mgr Anna Dębska - Mikrospołeczne podłoże nieformalnej obyczajowości żołnierskiej - 19 marca 1997.
Promotor: dr hab. Krzysztof Kiciński, prof. UW
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jarosz, doc. dr Marek Kosewski

mgr Ewa Gniazdowska - Historia w perspektywie psychologii społecznej na przykładzie konfliktu między Cesarstwem a Papiestwem w XI wieku - 31 stycznia 1997.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Jawłowska
Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Kula, prof. dr hab. Maria Lewicka, prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba

mgr Marek Szonert - Europejskie polityki azylowe a reakcje na migracje uchodźców i poszukiwaczy azylu w Polsce - 22 kwietnia 1996.
Promotor: dr hab. Józefa Hrynkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Marody, prof. dr hab. Robert Rauziński, dr hab. Andrzej Rzepiński, prof. UW

mgr Aleksander Manterys - Wielość rzeczywistości jaklo problem współczesnej socjologii - 12 czerwca 1995.
Promotor: prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kurczewski, prof. dr hab. Piotr Sztompka