ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Historia ISNS i podstawowe fakty

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych działa w ramach Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. ISNS został założony w 1990 roku, gdy grupa pracowników Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pod przewodnictwem profesorów: Hanny Świdy-Ziemby, Jacka Kurczewskiego i Krzysztofa Kicińskiego postanowiła stworzyć nową, interdyscyplinarną placówkę naukowo-dydaktyczną.

Pierwsza dyrekcja ISNS

pracowała przez 2 kadencje (1991 - 1993 i 1993 – 1996) w składzie: dyrektor - prof. dr hab. Krzysztof Kiciński; dyrektor ds. dydaktyki – dr hab. Anna Kwak, dyrektor ds. naukowych – dr Zbigniew Czwartosz; w drugiej kadencji zastąpiła go dr Barbara Fatyga.

Funkcje dyrektorów instytutu

w kolejnych kadencjach pełnili:

RADA NAUKOWA ISNS

Kadencje Przewodniczących Rady początkowo były 3-letnie i kończyły się 30 września; od roku 2008 są 4-letnie i kończą się 31 sierpnia.

PIERWSZĄ PRZEWODNICZĄCĄ RADY NAUKOWEJ ISNS była prof. dr hab. Maria Ziemska (dwie kadencje w latach 1990-1996).

Kolejno funkcję tę sprawowali profesorowie:

WYBITNE POSTACIE NAUK SPOŁECZNYCH ZWIĄZANE Z ISNS

W ISNS pracowali wybitni, nieżyjący już UCZENI: