ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Wyjaśnienia dyrekcji ISNS w związku w z kontrowersjami, jakie pojawiły się wokół pracy Tomasza Rudowskiego "Resocjalizacja przez sztukę sakralną w kontekście psychologii kwantowej".

Dyrekcja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oświadcza, że żaden z pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych nie był autorem ani recenzentem tej pracy. Pieniądze na badania i publikacje są na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych dzielone pomiędzy dwa instytuty. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych w żaden sposób (np. poprzez finansowanie) nie wsparł tej publikacji.

Dyrekcja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych